Current issue

2020 (17) 35

ISSN: 2336 -6680
186 pages

Úvodem… / Editorial… Martin Nodl — Jan Wiendl, p. 7-13 Studie a skici I. Byla normalizace normální? Petr Fidelius, p. 19-25 Smrt v Praze: schizofrenie a sebevražda v éře radostného budování socialismu a „normalizace“ Josef Vojvodík, p. 27-41 II. Normalizace české medievistiky Martin Nodl, p. 45-54 Zpřetrhání původních kořenů či start k mezinárodní prestiži nového […]