2022.1.14

>SLOVO A SMYSL 2022 (19) 39

(Un)Familiar Jewishness in the Work of Jiří Weil

Marie Brunová

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

Jiří Weil (1900–1959), the Czech writer of Jewish origin, is known primarily for his works of fiction dealing with the experience of the Shoah, both in the form of short stories and his celebrated novels Život s hvězdou (Life with a Star, 1949) and Na střeše je Mendelssohn (Mendelssohn is on the Roof, 1960), as well as the text collage Žalozpěv za 77 297 obětí (Lamentation for 77 297 Victims, 1958). However, the fact that Weil presented the theme of Jewishness also from a different perspective is often overlooked — for example in the novel Harfeník (The Harpist, 1958) and in the unpublished texts ‘Perrotina, mašina chlebozlodějská’ (Perrotine, the Bread-Stealing Machine) and ‘Tiskařská romance’ (A Printer’s Romance), in which he linked the theme of Jewishness to that of the beginnings of the labour movement in the Czech lands in the 19th century. Although Weil’s post-war literary output is characterised by his focus on themes of Jewishness and the Shoah, we also find Jewish figures represented in his pre-war novel writing. Last but not least, it is necessary also to recall his texts of a non-fiction character, in which he dealt with Jewish themes in the course of his employment at the State Jewish Museum. The focal point of this contribution therefore resides in the presentation of Weil’s lesser-known texts, dealing with the theme of Jewishness other than through the prism of the Shoah, and in his uncovering of a complex of Jewish identities in his pre-war novel Moskvahranice (Moscow-Border, 1937).

 KEYWORDS (en)

Czech Jewish Literature; Jiří Weil; Jewish identity; Moskva-hranice (Moscow-Border); Harfeník (The Harpist)

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366680.2022.1.14

 REFERENCES

 Primary Sources

Weil, Jiří: Perrotina, mašina chlebozlodějská. LA PNP Praha, fond Jiří Weil (unpublished).

Weil, Jiří: Tiskařská romance. LA PNP Praha, fond Jiří Weil (unpublished).

Weil, Jiří: O krásné Židovce z Bechyně. AŽMP, fond Odborná dokumentace (unpublished).

Weil, Jiří: Moskva-hranice. Družstevní práce, Praha 1937.

Weil, Jiří: Život s hvězdou. ELK, Praha 1949. (Life with a Star, transl. Rita Klímová, Roslyn
Schloss. London, Flamingo 1990 .)

Weil, Jiří: Na zázračném dvoře. Židovská ročenka 5715, 1954/55, pp. 81–92.

Weil, Jiří: Pražské ghetto na počátku 19. století. Židovská ročenka 5717, 1956/57, pp. 90–97.

Weil, Jiří: Současníci o Mordechajovi Mayzelovi. Židovská ročenka 5718, 1957/58, pp. 77–85.

Weil, Jiří: Harfeník. Československý spisovatel, Praha 1958a.

Weil, Jiří: Jak vznikl román „Harfeník“. O knihách a autorech 6, 1958b, pp. 30–32.

 Secondary Sources

Adler, Simon: Das Judenpatent von 1797. Ročenka Společnosti pro dějiny židů v Československé republice 5, 1933, pp. 191–221.

Borák, Mečislav: Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Opava 2013.

Černý, Václav: Rusko čistek v české beletrii [1938]. In idem: Tvorba a osobnost. Odeon, Praha 1992, pp. 595–597.

Eisner, Pavel: Český román o sovětech. K novému románu Jiřího Weila Moskvahranice, který vyjde ve sbírce Živé knihy A. Panorama 1937/9, p. 267.

Hahn, Hans Henning: Zur Problematik jüdischer Identitäten in Ostmitteleuropa. Eine Einführung. In idem — Jens Stüben (eds.): Jüdische Autoren Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main 2000, pp. 11–18.

Haumann, Heiko: Geschichte der Ostjuden [1990]. München, Deutscher Taschenbuchverlag 1995.

Hříbková, Hana: Život a dílo Jiřího Weila po roce 1939. Doctoral work, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2019 https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/111341 [1. 9. 2021].

J. Tsch. [Jaroslav Teichmann]: Jiří Weil: Moskva-hranice. Slovanský přehled 30, 1938, no. 5, p. 220.

Kryl, Miroslav: Jiří Weil — intelektuál mezi Východem a Západem. Slovanský přehled 90, 2005, no. 2, pp. 301–308.

Machoninová, Alena: Ať jsem ti lekcí navždy! Dovětek k osudu Ri Gustavovny. In: Helena Frischerová: Dny mého života. Vzpomínky na gulag. Academia, Praha 2017, pp. 238–274.

Nedbal, František: Židé v Hořovicích a okolí. Typescript, unpublished [1986].

Pěkný, Tomáš: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Sefer, Praha 2001.

Porges-Spiro, Moses: Reminiscences 1891. Porges, 2021 http://www.porges.net/MosesPorgesMemoirs_English.html [1. 9. 2021].

Sachar, Howard M.: Dějiny státu Izrael. Regia, Praha 1998.

Šidák, Pavel: Jiří Weil. Moskva-hranice. In: Vladimír Barborík — Pavel Janáček — Tomáš Pavlíček — Petr Šámal (eds.): Literární kronika první republiky. Academia, Praha 2018, pp. 438–440.

Vk [Václav Kaplický]: Román o sovětské skutečnosti. Hovory o knihách 2, 1938, no. 1, p. 8.

Úvod > 2022.1.14