2021 (18) 37

Issued: 11 / 2021
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6680
214 pages
Úvodník/ Editorial
red, p. 7-10
Studie a skici
Vznešeno v přednáškách Františka Xavera Němečka. O vztahu pražské předbřeznové univerzitní estetiky ke Kritice soudnosti
Tomáš Hlobil, p. 13-28
Verš a žánr. Skica k předválečné tvorbě Viktora Dyka
Robert Kolár, p. 29-42
Johan Huizinga’s Russia
Adam Bžoch, p. 43-57
Sebevědomá a souladná existence. Anna Pammrová v anarchistických časopisech (1912–1914)
Radek Hylmar, p. 58-74
Poznámka k Halasově Písni
Anna Housková, p. 75-77
Exile and Literature in the Prague German Magazine Die Wahrheit
Štěpán Zbytovský, p. 78-100
Překlad jako experiment v pojetí Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové
Nikola Mizerová, p. 101-113
Otázka pro…
Anketa k perspektivám jidišistiky v České republice
Štěpán Balík, Marie Brunová, Jiří Holý, Hana Nichtburgerová,
Olga Zitová, p. 117-134
Retrospektiva I
Dopisy Antievy
Libuše Heczková, p. 137-140
Dopisy Anny Pammrové Theodoru Lessingovi
p. 141-146
Retrospektiva II
„Kritické“ vydání a jeho úskalí
Olga Hostovská, p. 150-155
Kritické rozhledy
Rozpaky nad edicí písňové části Jistebnického kancionálu
Marie Škarpová, p. 159-164
Objevný pohled na osvícenské dějepisectví
Václav Vaněk, p. 165-168
Hrabalova „schizofrenická historiografie“
Gaia Seminara, p. 169-174
Ghetto Terezín — společenství založené na nerovnosti
Jiří Holý, p. 175-179
Otevírání literárních a neliterárních kontextů
Iva Málková, p. 180-187
Překlad
Peter S. Hawkins a tváře Komedie
Martin Pokorný, p. 191-192
Veškerenstvo úsměvů. Dantova básnická teologie
Peter S. Hawkins, p. 193-211
Úvod > Vydání > 2021 (18) 37