2022 (19) 41

Issued: 11 / 2022
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6680
199 pages
Úvodník/ Editorial
red, p. 7-10
Studie a skici
Sexualita Alkuina z Yorku a metodologická otázka studia „homoerotického“ jazyka ve středověku
Zuzana Smetanová — Martin Šenk, p. 13-26
Román o Petrovi z Provence a krásné Mageloně a jeho cesta z francouzského a německého prostředí do českých zemí
Alena Kotšmídová, p. 27-51
Tři Čechové a jejich (sou)druzi
Václav Vaněk, p. 52-74
Lze ze sebe udělat Tělo bez Orgánů?
Benjamin Slavík, p. 75-91
Why Learn from Chicanas? The Relevance of U.S. Third World Chicana Thinkers in Polish Feminist Research
Aleksandra Hołubowicz, p. 92-117
Retrospektiva
„Budou Vám toho Michnu u nás závidět“ aneb Vznik české barokní knižnice v korespondenci Antonína Škarky a Dmitrije Čyževského. Kapitolka z dějin vědecké týmové práce realizované přes železnou oponu
Marie Škarpová, p. 121-129
Vzájemná korespondence Antonína Škarky a Dmitrije Čyževského z období 1. 2. 1965 — 21. 4. 1966
p. 130-150
Kritické rozhledy
Vlomení do věčnosti a jeho žánry
Pavel Šidák, p. 153-157
Teorie míst paměti v rekonstrukci českých národních symbolů 19. století
Martina Mecco, p. 158-160
Anketa o knihu roku Lidových novin
Jiří Brabec, p. 161-162
Limity historiografického pojetí dějin žen
Nikola Bečanová, p. 163-167
Plavovlasá nevěsta nebo dívka z hor. Mozaika příběhů z Kavkazu
Petra Košťálová, p. 168-172
„Inside out“: ein Schlaglicht auf die tschechische Untergrundkultur
Gertraude Zand, p. 173-179
Artefaktem proti kulturnímu mainstreamu
Petr A. Bílek, p. 180-184
Překlad
Laudatio k udělení Ceny Otokara Fischera za rok 2022
Jan Budňák, p. 187-189
Úvod ke studii Joshuy Teplitského
Daniel Soukup, p. 190-191
Hrdinové a oběti bez ničemů. Mor v raně novověké Praze
Joshua Teplitsky, p. 192-199
Úvod > Vydání > 2022 (19) 41