Special Issue 2018 – Egon Hostovský

Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Dílo Egona Hostovského. O ctihodném povolání kouzla zbaveném
Úvodem…
(Václav Vaněk a Jan Wiendl), p. 7-9
pdf
Téma židovství v díle Hostovského a román Dům bez pána
(Jiří Holý), p. 13-22
pdf
Náčrt k Hostovského autorské letoře
(Martin Pokorný), p. 23-26
pdf
Kruté žerty Egona Hostovského
(Václav Vaněk), p. 27-36
pdf
II. Šestkrát v hlavní úloze. Poetika díla Egona Hostovského v letech první Československé republiky a prvního exilu (1923–1948)
K Hostovského rané povídkové tvorbě
(Erik Gilk), p. 39-44
pdf
Regionální prvky v díle Egona Hostovského
(Václav Sádlo), p. 45-50
pdf
Mezi svědectvím a halucinací – Listy z vyhnanství Egona Hostovského
(Gertraude Zand), p. 51-56
pdf
Obraz cizince v Hostovského válečných prózách
(Miroslav Chocholatý), p. 57-66
pdf
„Laurinovi rozbiji držku, kdyby čert na koze jel“ aneb Hostovského „pseudologia fantastica“ čili exilový svár E. Hostovského a A. Laurina
(Michal Topor), p. 67-76
pdf
Nostalgie, jež neměla obsah. K motivům paměti a vzpomínání ve vybraných dílech Egona Hostovského
(Marie Zetová), p. 77-84
pdf
III. Nezvěstný? Tvorba a recepce díla Egona Hostovského v období druhého exilu (1948–1973)
Egon Hostovský a Vítězný únor
(Olga Hostovská) 87-100
pdf
Nezvěstný: mezi Západem a Východem aneb Hostovského ministerstvo strachu
(Juan Zamora), p. 101-106
pdf
Co zbylo z Půlnočního pacienta… aneb Les Espions Henriho‑Georgese Clouzota
(Barbora Svobodová) 107-120
pdf
Jak vydat román Půlnoční pacient?
(Štěpánka Pašková), p. 121-126
pdf
Konfident proti své vůli. Další klíč k charakteristice středoevropského hrdiny v próze Egona Hostovského a Janusze Głowackého (na příkladu románů Nezvěstný a Moc truchleje)
(Agata Firlej), p. 127-136
pdf
Jmenný rejstřík
p. 137-140
pdf
Summary
p. 141-146
pdf
E-SHOP:
PUBLIKACE E-PUBLIKACE

 

Úvod > Special Issue 2018 – Egon Hostovský