2017 (14) 27

Vydáno: 07 / 2017
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336-6680
250 stran
Úvodník
(Luboš Merhaut) p. 7-8
Studie a skici
Zemětřesení v textu a otřesení smyslu: literatura 19. století jako hermeneutický problém
(Josef Vojvodík), p. 13-18
Votum důvěry? O cílech a funkcích literární historie
(přeložily Klára Čermochová a Olga Słowik)
(Żaneta Nalewajk), p. 19-31
Historická perspektiva v literární kritice — k proměně kritického psaní Arna Nováka v desátých letech
(Martin Tichý), p. 32-38
Alfred Klaar: berlínské reflexe rodných končin
(Michal Topor), p. 39-59
Obraz Karla Klostermanna v české (literární) historiografii
(Michal Hořejší), p. 60-74
Minulost a současnost španělského románu-fejetonu
(přeložila Anna Čadilová)
(Juan A. Sánchez), p. 75-89
Television and the transnational memory of undemocratic pasts: a comparison between Spain and the Czech Republic
(Tiziana D’Amico), p. 90-103
Retrospektiva I
Vlčkova a Jakubcova kritika Bačkovského Zevrubných dějin
(Luboš Merhaut), p. 107-110
Zevrubné dějiny českého písemnictví doby nové…
(Jaroslav Vlček — Jan Jakubec), p. 111-119
Retrospektiva II
„Těším se na Vaši knihu“. Ke zrodu Dějin současné české poezie (1950) Angela M. Ripellina
(Annalisa Cosentino), p. 123-129
Dopisy A. M. Ripellinovi 1948–1952
(Roman Jakobson — Ludvík Kundera — Karel Teige — Jindřich Chalupecký — Jan Jelínek — René Wellek — Renato Poggioli — Oldřich Králík — Albert Pražák), p. 130-157
Otázka pro
Mieke Bal — Catherine Belsey — Klaus Birnstiel — Moritz Csáky — Jonathan Culler — Bernard Franco — Stephen Greenblatt — Hans Ulrich Gumbrecht — Jean-Marc Hovasse — Fredric Jameson — Amália Kerekes — Alice Stašková — Vasilij Ščukin
p. 161-176
Kritické rozhledy
Dějiny pražské univerzitní estetiky — závěr a výhled
(Václav Smyčka), p. 179-184
Zapletený sen
(Hana Šmahelová), p. 185-191
Zaslíbená i zlořečená Amerika v knize Josefa Švédy odhaluje i české národní autostereotypy
(Jiří Almer), p. 192-194
Různé formy jinakosti
(Adéla Petruželková), p. 195-197
Na cestě k celistvosti
(Jiří Zizler), p. 198-201
O Židech za druhé republiky
(Markéta Kittlová), p. 202-205
Paměť, trauma a paměťová studia
(Josef Řídký), p. 206-210
Jiří Kolář, kriticky
(Tereza Šnellerová), p. 211-214
O normalizaci se zdvořilostí
(Lucie Malá), p. 215-220
Překlady
Regulace
(přeložil Josef Fulka, úvodem opatřila Libuše Heczková)
(Judith Butler), p. 223-237
Na cestě k nové historické situaci
(přeložil a úvodem opatřil Josef Řídký)
(François Hartog), p. 238-250
Úvod > Vydání > 2017 (14) 27