2017 (14) 28

Vydáno: 11 / 2017
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336-6680
212 stran
Úvodník
p. 9-10
Studie a skici
Einleitung
(Matteo Colombi / Gertraude Zand), p. 13-14
Obscénnosť v textoch Honzy Krejcarovej
(Peter Zajac), p. 15-24
„…s použitím všech sprostých a obskurních slov“: Jana Krejcarovás Poetik des Obszönen zwischen Revolte und Melancholie
(Josef Vojvodík), p. 25-31
Publicistická tvorba Jany Krejcarové z druhé poloviny čtyřicátých let
(Anna Militz), p. 32-37
Das dunkle Kochbuch einer Heldin. Janas Mutterfiguren in Adresát Milena Jesenská und Hrdinství je povinné
(Matteo Colombi), p. 38-50
Sich (k)einen Namen machen: Die Židovská jména der Honza K.
(Natascha Drubek), p. 51-73
Mythos Krejcarová: (Re-)Konstruktion und (Re-)Lektüre
(Gertraude Zand), p. 74-80
Evokace, inspirace, dedikace — zmínky o Honze Krejcarové v díle Egona Bondyho
(Martin Machovec), p. 81-87
Honza Krejcarová: Existentialistische Zusammenhänge (Violette Leduc, Jean Genet)
(Xavier Galmiche), p. 88-95
Věcnost v povídkách Ladislava Dvořáka
(Zuzana Pokorná), p. 96-114
Roráte karlo-arnoštské. Kapitola z historie českých obrozenských mystifikací
(Marie Škarpová), p. 115-140
Retrospektiva
Smutný šprýmař Hostovský
(Olga Castiellová-Hostovská), p. 143-151
Strach
(Egon Hostovský), p. 152-155
Kritické rozhledy
Laskaví poslouchači aneb Lidi budeš loviti aneb Naučení bohaté a hojné
(Kateřina Smyčková), p. 159-162
Na březích časů i světadílů
(Catherine Ébert-Zeminová), p. 163-176
Příliš obtížná cesta do světa
(Martin Tichý), p. 177-179
„Týká se nás všech“
(Ines Koeltzsch), p. 180-185
I z daleka vede cesta…
(Ladislav Futtera), p. 186-193
„90 % jeho práce je neviditelné“ — svérázný Lopy
(Tereza Šnerellová), p. 194-197
Ad Lucie Malá: O normalizaci se zdvořilostí (Slovo a smysl 14, č. 27, 2017, s. 215–220)
(Petr Andres / Lucie Malá), p. 198-200
Překlad
Prostředkování souvislostí, souvislosti prostředkování. Durychovo Bloudění, Döblinův Wallenstein a německo-český literární transfer
(Tilman Kasten), p. 203-210
Úvod > Vydání > 2017 (14) 28