2019 (16) 32

Vydáno: 12 / 2019
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6680
419 stran
Úvodník
p. 11-13
Studie
„Da steht Präsident T. G. Masaryk“ neboli Richard Meszleny/Messer a jeho masarykovské reflexe
Michal Topor, p. 19-31
1929. Rok (nejen) Lazebníka: Poetika, sen, polemika
Petr Málek, p. 32-108
Město jako „zázračný zápisník“: Římské procházky Milady Součkové. K estetice a poetice básnického obrazu
Josef Vojvodík, p. 109-126
České roráty. K dezideratům a výzvám českého literárního dějepisectví
Marie Škarpová, p. 127-160
Skici
Pojetí významu u Ingardena a Mukařovského: Vliv, inspirace, či autonomní cesty?
Petr A. Bílek, p. 163-175
Literární historie jako paměť čtenářské zkušenosti. K pojetí konkretizace u Romana Ingardena a Jana Mukařovského
Dobromir Grigorov, p. 176-183
Od kritických ohlasů k životu literárního díla
David Skalický, p. 184-193
Existují místa nedourčenosti? Ingardenova koncepce literárního díla, řeč a reálné entity skutečnosti
Vladimír Papoušek, p. 194-202
Kombinace, nebo doplnění? O dvou typech procesu v literární teorii Romana Ingardena a Wolfganga Isera
Martin Kaplický, p. 203-214
„Zaujetí kvalitou“ jako protoestetická událost
Vlastimil Zuska, p. 215-227
Retrospektiva I
Deníky Karla Teigeho v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze
Jan Wiendl, p. 231-309
Retrospektiva II
Pohyb, pohled a detail. Kritika a esejistika „garsonky“ Marie Pujmanové
Libuše Heczková, p. 313-326
Dům všech národností
Marie Pujmanová, p. 327-329
Retrospektiva III
Čtvrtý sjezd spisovatelů 1967
Michal Bauer, p. 333-346
Návrh stanoviska ÚV SČSS k některým otázkám československé literatury připravený pro IV. sjezd SČSS
p. 347-361
Kritické rozhledy
Jezuitská kultura pro profesora Josefa Vintra
Ondřej Koupil, p. 365-368
Johan Huizinga a obhajoba moderního evropanství
Josef Vojvodík, p. 369-375
Nejen o německé literatuře
Ladislav Futtera, p. 376-384
Hrabal je lišák! Autorská mnohost Bohumila Hrabala v kontemplativním čtení Jakuba Češky
Blanka Činátlová, p. 385-389
Mezioborový pohled na fikční světy. Zpráva ze 14. pražského interpretačního kolokvia
Enrico Terrone, p. 390-393
Překlad
Úvodem
Libuše Heczková, p. 397-398
Předmluva k českému překladu
Maggie Berg — Barbara K. Seeber, p. 399-399
Pomalí profesoři. Kritika kultury rychlosti v akademickém prostředí
Maggie Berg — Barbara K. Seeber, p. 400-415
Myšlení mezi texty a obrazy
Miroslav Petříček, p. 416-419
Úvod > Vydání > 2019 (16) 32