2020 (17) 34

Vydáno: 11 / 2020
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6680
247 stran
Úvodník
p. 9-12
Studie
Až na konec světa. Struktura starých českých cestopisů
Zdeněk Hrbata — Matouš Jaluška, p. 15-47
Ozvěna ve svatoivanské legendě F. Bridela (1656)
Kateřina Smyčková, p. 48-56
Between Adam Smith and Walter Scott: Scottish Enlightenment and Romanticism in the Czech Culture of the First Half
of the Nineteenth Century
Martin Procházka, p. 57-69
Cesty tam a zase zpátky. Kolárova novela Libuše v Americe a její hodnotová orientace
Václav Vaněk, p. 70-79
Slovo, hlas, médium. K esteticko-ideové povaze rozhlasových esejů Jana Čepa v době studené války
Jan Wiendl, p. 80-91
Skici
Politické čtení — úvodní slovo 
Petr A. Bílek, p. 95-96
The Outside of the Text: On the Limits of Apolitical Reading
Jan Sowa, p. 97-104
Postkoloniální střední Evropa? Kunderův „unesený Západ“ v zrcadle postkoloniální kritiky
Ondřej Slačálek, p. 105-130
Literární autenticita jako placebo politiky. Lopatka, Viewegh a další v diskusích devadesátých let
Hana Blažková, p. 131-146
Nekorektní literatura. Estetika a diskurz české akční fantastiky
Stefan Segi, p. 147-164
Politika překladu. Nad korespondencí Jana Zábrany s Antonínem Přidalem
Tomáš Glanc, p. 165-176
Retrospektiva I
Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction
Štěpán Balík — Agata Firlej — Elisa Hiemer — Jiří Holý — Hana Nichtburgerová, p. 179-192
Retrospektiva II
Ohlédnutí za Růženou Vackovou
Nikola Bečanová, p. 195-201
Příští umělečtí klasikové podle užitkové filozofie
Růžena Vacková, p. 202-204
Kritické rozhledy
Definitivní konec národního mýtu o první tištěné knize?
Veronika Sladká, p. 207-210
Komenský jinýma očima aneb Ad majorem evidentiam
Hana Bočková, p. 211-213
Písně moravských poutníků k všemocné Matce
Marie Škarpová, p. 214-218
Středoevropský ahasver William Ritter
Jiří Pelán, p. 219-222
Od Bible až po beatniky. Dějiny literárního překladu ve střední a východní Evropě
Kateřina Drsková, p. 223-225
O metaforičnosti polského (?) genderového diskurzu
Olga Słowik, p. 226-229
Příběhy české textologie posledních třiceti let
Klára Soukupová, p. 230-232
Překlad
K eseji Randalla E. Auxiera
Petr A. Bílek, p. 235-236
Budoucnost humanitních studií a institucí s nimi spjatých
Randall E. Auxier, p. 237-243
Úvod > Vydání > 2020 (17) 34