2020 (17) 35

Vydáno: 02 / 2021
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336 -6680
186 stran
Úvodem… / Editorial…
Martin Nodl — Jan Wiendl, p. 7-13
Studie a skici
I.
Byla normalizace normální?
Petr Fidelius, p. 19-25
Smrt v Praze: schizofrenie a sebevražda v éře radostného budování socialismu a „normalizace“
Josef Vojvodík, p. 27-41
II.
Normalizace české medievistiky
Martin Nodl, p. 45-54
Zpřetrhání původních kořenů či start k mezinárodní prestiži nového oboru? Normalizace a její vliv na formování československé muzeologie
Otakar Kirsch, p. 55-65
Bez teorie a bez absolventů: ke dvěma normalizačním hrozbám dějin umění
Tereza Johanidesová, p. 67-80
Mezi Pacem in terris, liturgickou obnovou a přemýšlením o církvi umírající. Katolická teologie v kontextu normalizace humanitních věd v letech 1969–1989
Tomáš Petráček, p. 81-93
Zachovat kontinuitu evangelické teologie – za jakou cenu? Příběh Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v letech
tzv. normalizace
Peter Morée, p. 95-104
Normalizace rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Tomáš Glanc, p. 105-121
Teatrologie v čase Priorů
Barbara Topolová, p. 123-138
Filmová studia v předsálí svých zdejších dějin
Ivan Klimeš, p. 139-147
III.
Prázdný čas a dějiny. Časopisy Orientace, Spektrum, Česká literatura.
Marie Langerová, p. 151-158
Oficiální literární platformy Tvorba – Kmen, kontext jejich vzniku a metakritická pozice. Polemická literární diskuze v pozdních 80. letech jako imitace nezávislé literární kritiky
Tereza Šnellerová, p. 159-166
Přeznačený Tvar a Obrys-Kmen jako prostor „tvůrčí svobody“? Oficiální kritika sklonku 80. let po roce 1989
Lucie Malá, p. 167-174
Dějiny literatury jinak. Normalizace a samizdat
Michael Špirit, p. 175-178
Úvod > Vydání > 2020 (17) 35