2021 (18) 36

Vydáno: 06 / 2021
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6680
202 stran
Úvodník/ Editorial
red, p. 7-10
Studie a skici
Benediktinský klášter sv. Jana pod Skalou a ivanské legendy jezuity Bridela. Malá sonda do praxí textové produkce 17. století
Marie Škarpová, p. 13-42
Co je realismus ve fikci (některé koncepce v angloamerické literární vědě)
Michal Charypar, p. 43-63
The Persistence of Poetry in Karel Teige’s Outlook
Tanya Silverman, p. 64-78
Poutníci a vyprávění. Adaptace chasidské legendy v díle Ivana Olbrachta, Jiřího Mordechaje Langera a Egona Hostovského
Ondřej Pavlík, p. 79-98
Milada Součková v labyrintu paměti (na základě prózy Vlastní životopis Josefíny Rykrové)
Kamila Woźniak, p. 99-114
Proč Lydie Korabelniková u Čechů tká? (Pozadí vzniku jednoho mýtu)
Sylva Fischerová, p. 115-143
Kritické rozhledy
Více než slovník. Nové kompendium českého humanismu
Kateřina Smyčková, p. 147-150
Podvratné pohádky
Barbara Storchová, p. 151-156
Objevné i empatické zkoumání obrazů života v literatuře 19. století
Václav Maidl, p. 157
Cullerova Teorie lyriky a návraty k poezii
Andrea Králíková, p. 161
Když je kritické řemeslo předmětem pochybného výzkumu
Klára Soukupová, p. 168-172
Jak na Moderní revue
Lucie Merhautová, p. 173-178
Překlad
Laudatio při udělení Ceny Otokara Fischera Neilu Stewartovi
Alfrun Kliems, p. 181-182
Hlaváček a Kafka
Neil Stewart, p. 183-200
Úvod > Vydání > 2021 (18) 36