O časopisu

Časopis pro mezioborová bohemistická studia byl založen v roce 2004. Dvakrát ročně jej vydává Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky. Periodikum usiluje vytvořit prostor pro vědeckou diskusi a konfrontaci různých teoretických koncepcí a metodologických pozic se stálým zřetelem k literárněvědnému bohemistickému kontextu. Spolu s důrazem na publikaci pramenného materiálu, překladů původní české beletrie a světové literární teorie se snaží být pomocníkem při univerzitní výuce české literatury a literární teorie, a to nejenom v rámci českých univerzit, ale zvláště vzhledem k potřebám zahraničních bohemistických univerzitních pracovišť. Tomu odpovídá i složení redakčního kruhu, který se skládá z odborníků z domácích a zahraničních univerzit.

Od roku 2015 vychází v režimu Open Access . Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

Starší čísla jsou k dispozici z: http://slovoasmysl.ff.cuni.cz/.

Nejsou účtovány žádné poplatky  za podání, zpracování a publikování rukopisu.

ISSN 1214-7915 (Print)
ISSN 2336-6680 (Online)

Úvod > O časopisu