Recenzní řízení

Jsou vítány dva typy příspěvků: teoretické a historiografické stati o literatuře (zejména o literatuře české, resp. středoevropské provenience) a kritické reflexe odborné produkce věnované těmto oblastem. Redakce časopisu Slovo a smysl přijímá pouze původní texty, které dosud nebyly ani nemají být otištěny jinde, případně a odůvodněně pak české překlady metodologicky inspirativních textů uveřejněných již dříve v jiném jazyce či překlady českých textů (včetně beletrie) do angličtiny – v souladu s jedním z úkolů časopisu, totiž prostředkovat materiál české provenience širší, mezinárodní filologické obci. Texty určené pro rubriky Studie a Skici (ideálně v maximálním rozsahu 25 NS) jsou k bezplatnému redakčnímu zpracování a posléze tisku přijímány na základě recenzního řízení, tj. dvojího anonymního odborného posouzení, a se zřetelem k tomu, korespondují-li se specifickým (především tematickým) zacílením jednotlivých svazků, vycházejících s frekvencí dvou ročních uzávěrek (lednové a zářijové). Texty určené pro rubriku Kritické rozhledy (ideálně v maximálním rozsahu 7 NS) jsou k red. zpracování a tisku přijímány na základě redakčního konsenzu.

Úvod > Recenzní řízení