2019.2.5

SLOVO A SMYSL 2019 (16) 32

Pojetí významu u Ingardena a Mukařovského: Vliv, inspirace, či autonomní cesty?

Petr A. Bílek

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The Concept of Meaning as Coined by Roman Ingarden and Jan Mukařovský: Influence, Inspiration, or Autonomous Paths?

Concepts associated with the Structuralism of the Prague School are usually considered to respond to trends in continental philology, philosophy, and aesthetics of the 1920s and 1930s. The phenomenology of Roman Ingarden is thus viewed as a key source of inspiration for the concept of ‘concretization’ coined by Felix Vodička, a concept which would become one of the key terms of literary history. This article focuses on a less explored issue concerning the notion of meaning developed by Ingarden in his Das literarische Kunstwerk and its potential influence on the idea of meaning developed by Jan Mukařovský during the 1930s. The comparison highlights an important difference between the two concepts of meaning. While Ingarden focuses on the heterogeneity of elements involved in the production of meaning, Mukařovský aims rather at developing a universal notion of meaning as a synthetic process that operates the same way on all levels of the literary text. In this case, the author tends to consider the notion of meaning only in vague and general terms, illustrating the production of meaning at the micro level and then claiming that the same processes can be found at all higher levels.

 KEYWORDS (en)

meaning; levels of a literary text; phenomenology; Structuralism; Prague School; Roman Ingarden; Jan Mukařovský

 KLÍČOVÁ SLOVA (cs)

Význam; vrstvy literárního díla; fenomenologie; strukturalismus; Pražská škola; Roman Ingarden; Jan Mukařovský

 DOI

https://doi.org/10.14712/23366680.2019.2.5

 REFERENCES

Grund, Antonín: Máchovský sborník. Slovo a slovesnost 5, 1939, č. 2, s. 103–106.

Hausenblas, Karel: Jak pracoval J. Mukařovský s pojmem sloh (styl)? Česká literatura 40, 1992, č. 2–3, s. 216–228.

Ingarden, Roman: Umělecké dílo literární [1931], přel. Antonín Mokrejš. Odeon, Praha 1989.

Ingarden, Roman: O poznávání literárního díla [1937], přel. Hana Jechová. Československý spisovatel, Praha 1967.

Ingarden, Roman: O štruktúre obrazu [1958], přel. Eduard Andráš. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1965.

Jankovič, Milan: Dlouho očekávaná monografie. Česká literatura 64, 2016, č. 1, s. 99–109.

Mukařovský, Jan: Filozofie jazyka básnického [1933]. In týž: Básnická sémantika: Univerzitní přednášky Praha — Bratislava, ed. Miroslav Procházka. Karolinum, Praha 1995, s. 75–122.

Mukařovský, Jan: IX. filosofický sjezd v Paříži. Slovo a slovesnost 3, 1937, č. 3, s. 172–179.

Mukařovský, Jan: Genetika smyslu v Máchově poezii [1938]. In týž: Studie II, eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič. Host, Brno 2001, s. 305–375.

Mukařovský, Jan: O jazyce básnickém [1940]. In týž: Studie II, eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič. Host, Brno 2001, s. 16–70.

Mukařovský, Jan: Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře [1941]. In týž: Studie I, eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič. Host, Brno 2000, s. 9–25.

Mukařovský, Jan: Pojem celku v teorii umění [1945]. In týž: Studie I, eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič. Host, Brno 2000, s. 39–49.

Mukařovský, Jan: Básník a dílo [cca 1945]. In týž: Studie I, eds. Miroslav Červenka a Milan Jankovič. Host, Brno 2000, s. 291–302.

Patočka, Jan: Doslov: Roman Ingarden (Pokus charakteristiky filosofické osobnosti a díla). In: Roman Ingarden: O poznávání literárního díla, přel. Hana Jechová. Odeon, Praha 1967, s. 261–276.

Vodička, Felix: Literárně historické studium ohlasu literárních děl (Problematika ohlasu Nerudova díla). Slovo a slovesnost 7, 1941, č. 3, s. 113–132.

Wellek, René: Cambridgská skupina literárních teoretiků. Slovo a slovesnost 3, 1937, č. 2, s. 108–121.

Wollman, Frank: Ergocentrická literární teorie polská. Slovo a slovesnost 2, 1936, č. 3, s. 182–188.

Úvod > 2019.2.5