Current issue

2022 (19) 41

ISSN: 2336-6680
199 pages

Úvodník/ Editorial red, p. 7-10 Studie a skici Sexualita Alkuina z Yorku a metodologická otázka studia „homoerotického“ jazyka ve středověku Zuzana Smetanová — Martin Šenk, p. 13-26 Román o Petrovi z Provence a krásné Mageloně a jeho cesta z francouzského a německého prostředí do českých zemí Alena Kotšmídová, p. 27-51 Tři Čechové a jejich (sou)druzi […]