Current issue

2024 (21) 44

ISSN: 2336-6680
232 pages

Úvodník red, p. 7-8 Studie a skici „Obecné formy … nalezeny jsou býti nedostatečné“. Genologický systém druhého vydání Jungmannovy Slovesnosti Pavel Šidák, p. 13-35 Robinzonády v ľudovom čítaní na Slovensku v 19. storočí Martina Kubealaková, p. 36-53 Mudrák, rozkolník a selský prorok. Kojan v Holečkových Našich Michal Charypar, p. 54-75 Jak číst Vančuru? K proměnám […]