Current issue

2023 (20) 43

ISSN: 2336-6680
221 pages

Úvodník/ Editorial red, p. 7-12 Studies Canons and Their Questioning, Canons and Their Fading: Some  Personal Remarks on the Development of the Teaching of Literary History Anna Artwińska – Matteo Colombi, p. 15-48 Rozvíjení textových kompetencí metodami tvůrčího psaní Zbyněk Fišer, p. 49-66 Nezůstat vně zpěvu. O dvou způsobech čtení básní a jejich místě v […]