Current issue

2021 (18) 36

ISSN: 2336-6680
202 pages

Úvodník/ Editorial red, p. 7-10 Studie a skici Benediktinský klášter sv. Jana pod Skalou a ivanské legendy jezuity Bridela. Malá sonda do praxí textové produkce 17. století Marie Škarpová, p. 13-42 Co je realismus ve fikci (některé koncepce v angloamerické literární vědě) Michal Charypar, p. 43-63 The Persistence of Poetry in Karel Teige’s Outlook Tanya […]