Current issue

2020 (17) 33

ISSN: 2336-6680
352 pages

Úvodník p. 9-14 Studie Vypravěčský komentář u Václava Beneše Třebízského. Sonda do autorské strategie české literatury konce 19. století Pavel Šidák, p. 17-38 Mezi sakrálním a parodickým. Klicperovo(?) Kázání o přehrozném utrpení a moci ječmena v kontextu nejen své doby Jiří Hubáček, p. 39-67 Jak zabít utrpení. O filozofické praxi Ladislava Klímy Marek Pocestný, p. […]