2023 (20) 43

Issued: 11 / 2023
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6680
221 pages
Úvodník/ Editorial
red, p. 7-12
Studies
Canons and Their Questioning, Canons and Their Fading: Some  Personal Remarks on the Development of the Teaching of Literary History
Anna Artwińska – Matteo Colombi, p. 15-48
Rozvíjení textových kompetencí metodami tvůrčího psaní
Zbyněk Fišer, p. 49-66
Nezůstat vně zpěvu. O dvou způsobech čtení básní a jejich místě v didaktice  poezie
Eliška D. Härtelová, p. 67-78
Literary Theory and Literature Education in Finnish Upper Secondary School: A Historical Survey
Aino Mäkikalli, p. 79-94
Shared Experience of Reading Literature with Adult Language Learners
Viola Parente-Čapková, p. 95-111
Bruncvík se chápe slova. Marginálie k didaktickému využití hrdinů středověké literatury
Vendula Rejzlová — Matouš Jaluška, p. 112-128
Sketches
Škola ožuvavců
Václav Vaněk, p. 131-144
Proměna anglofonních studií v přípravě učitelů anglického jazyka
Gabriela Klečková — Justin Quinn, p. 145-156
Retrospective I
Pedagogem na Minervě
Libuše Heczková, p. 159-161
Z dílny Minerviny
Josef Ogoun, p. 162-165
Retrospective II
Jan Mukařovský ke koncepčním otázkám výuky literatury
Andrea Králíková, p. 169-172
Poetika jako základ literární výchovy na střední škole
Jan Mukařovský, p. 173-180
Critical Views
Milan Kundera trochu jinak
Alessandro Catalano, p. 183-186
Amonit a živoucí umění
Radim Šíp, p. 187-192
Co je nové „zinaření“ a jak se má k tomu starému?
Karel Šima, p. 193-197
Mezery a světy, ve kterých (ne)žijeme
Martin Kaplický, p. 198-203
Translation
Mezi rozmanitostí a závazností. Jak zacházet s relativností interpretace na příkladu zadání úlohy „Interpretujte literární text“
Juliane Köster, p. 207-221

 

Úvod > Vydání > 2023 (20) 43