2022 (19) 40

Issued: 06 / 2022
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6680
198 pages
Úvodník/ Editorial
red, p. 7-10
Studie a skici
Jungmannova Slovesnost jako genologie
Pavel Šidák, p. 13-45
„Český příběh“ o Robinsonu Crusoeovi v 19. století v kontextu tehdejší cestopisné literatury
Jiří Hrabal, p. 46-64
Deník Politik jako prostor české umělecké kritiky
Ladislav Futtera, p. 65-85
Italské aktivity na poli česko-italských meziválečných vzájemných vztahů
Eva Skříčková, p. 86-102
Mezi skrytým a konvenčním. Kenneth Burke a teorie symbolu
Martin Švantner — Marianna Abrahamyan, p. 103-124
Doslovy ke Spisům Karla Čapka aneb „Úvaha psaná na okraj“
Magdaléna Smějsíková, p. 125-142
Retrospektiva
Náš milý Hannoveran. K vzájemným dopisům Jakuba Demla a Theodora Lessinga
Daniela Iwashita, p. 145-150
Z listů Theodora Lessinga a Jakuba Demla (1925–1933)
p. 151-156
Kritické rozhledy
Antika trochu cizí, trochu naše
Alena Sarkissian, p. 159-165
„Tisknou pečlivě prosté i vzácné knihy…“ K dějinám tiskařské firmy rodiny Krylů
Jan Wiendl, p. 166-170
O překladu a překládání ze současných genderových a feministických pohledů
Eva Kalivodová, p. 171-176
Teorie konvenční autobiografie
Jan Musil, p. 177-180
Překlad
K polské konceptualizaci nedávných literárních dějin
Hana Blažková, p. 183-184
Nejnovější literatura. Pokus o serializaci
Jan Potkański, p. 185-194
Úvod > Vydání > 2022 (19) 40