2020 (17) 33

Vydáno: 06 / 2020
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6680
352 stran
Úvodník
p. 9-14
Studie
Vypravěčský komentář u Václava Beneše Třebízského. Sonda do autorské strategie české literatury konce 19. století
Pavel Šidák, p. 17-38
Mezi sakrálním a parodickým. Klicperovo(?) Kázání o přehrozném utrpení a moci ječmena v kontextu nejen své doby
Jiří Hubáček, p. 39-67
Jak zabít utrpení. O filozofické praxi Ladislava Klímy
Marek Pocestný, p. 68-84
Hans Magnus Enzensberger a teorém bezespornosti
Nikola Mizerová, p. 85-99
Informační moment v literární teorii a české experimentální poezii 60. let
Richard Müller, p. 100-127
Skici
Překladatelé a překladatelky v dějinách literatury: aktuální akcenty
Lucie Merhautová, p. 131-134
Franz Kafka auf Englisch und in einigen romanischen Sprachen. Übersetzungstheoretische Überlegungen zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft
Jörn Albrecht, p. 135-150
Translator Studies jako nové stěžejní téma translatologie
Renata Makarska, p. 151-159
Kanály zprostředkování. Aktivity Heinricha Herbatschka ve Vídni, v Brně a v Praze
Jan Budňák, p. 160-175
Russisches für die Insel-Bücherei. Zum Übersetzungskonzept Alexander Eliasbergs im Spiegel der Verlagskorrespondenz
Carmen Sippl, p. 176-184
Literární vícejazyčnost a sebepřeklad. Aspekty jednoho fenoménu exilové německojazyčné literatury po roce 1933
Primus-Heinz Kucher, p. 185-198
Übersetzen ohne Kenntnis der fremden Sprache. Rainer Maria Rilke und die „portugiesischen“ Sonette von Elizabeth Barrett Browning
Erich Unglaub, p. 199-220
Rozhovor
O verši, poezii a podzemní univerzitě. Rozhovor s čerstvě devadesátiletou Květou Sgallovou
Klára Čermochová, p. 223-237
Retrospektiva I
Holandská spojka — pár slov na úvod ke dvěma retrospektivám (v jedné)
Libuše Heczková, p. 241
News from Prague: The Bohemian Revolt and the Birth of the Dutch Newspaper (1618)
Arthur der Weduwen, p. 242-245
The Reports from Prague
p. 246-248
Ke komeniologickým studiím Dagmar Čapkové
Martin Steiner, p. 249-255
Remembering Dagmar Čapková
Willem Frijhoff, p. 256-257
K pedagogickému významu Komenského filosofie dějin
Dagmar Čapková, p. 258-269
Retrospektiva II
Zpráva o disertační práci o osobní knihovně J. V. Friče, doplněná edicí Fričovy komedie Na komisariátě
Petra Hesová, p. 273-290
Kritické rozhledy
Po nebezpečných stezkách dvorných her
Lenka Lee, p. 293-297
Výbor z díla Jana Husa v České knižnici
Alena M. Černá, p. 298-300
Jak putovala pošta mezi Rusí a Čechami za Metternicha. Druhý díl korespondence Karla Havlíčka
Václav Maidl, p. 301-304
Nerudův verš a co s ním
Klára Čermochová, p. 305-312
Hľadanie nového modelu opisu slovenského romantizmu
Rafał Majerek, p. 313-318
Fragmenty literárněsociologického diskurzu
Josef Šebek, p. 319-325
Překlad
K Jednoduchým formám Andrého Jollese
Josef Vojvodík, p. 329-333
Pohádka
André Jolles, p. 334-348
Úvod > Vydání > 2020 (17) 33