2023 (20) 42

Vydáno: 07 / 2023
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6680
268 stran
Úvodník/ Editorial
red, p. 7-11
Studie a skici
„Ej, duby, duby, zelené duby“. K mnemopoetice a symbolice (moravské) lidové písně
Ondřej Skovajsa, p. 15-39
Robert Saudek a jeho Diplomati
Michal Topor, p. 40-66
Zem pode mnou v nesmírné bolesti kolébá se. K vertikální orientaci prostoru Znamení moci Jana Zahradníčka
Filip Novák — Klára Krásenská — Ondřej Pavlík, p. 67-72
Nový textový pramen Prometheových jater
Jakub Říha, p. 73-82
K reflexivnosti Vaculíkova Českého snáře
Hana Kosáková, p. 83-107
Číst, pochopit, interpretovat. Literární text ve výuce cizího jazyka a ve výuce literatury
Andrea Králíková — Jana Marková, p. 108-130
Retrospektiva I
Inspirativní setkání s Jiřím Holým
Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, FF UK, p. 133-148
Překročit čistou literaturu. Rozhovor s Jiřím Holým
Štěpán Balík — Petr A. Bílek — Šárka Sladovníková, p. 149-169
Retrospektiva II
RIP RBP: Robert B. Pynsent Is Dead
Derek Paton, p. 173-183
Žluté nebezpečí, špinaví Češi, dráteníci a židáci. Literární výrazy českého, slovenského a československého nacionalismu v románech týkajících se osvobození Slovenska od Maďarů a komunistů
Robert B. Pynsent, p. 184-196
Kritické rozhledy
Kritická vyjednávání na přelomu 18. a 19. století
Veronika Faktorová, p. 199-201
Naratologie v diachronní perspektivě
Václav Vaněk, p. 202-205
Za tajemstvím úspěchu
Ladislav Futtera, p. 206-212
Znovuobjevený Emil Saudek
Václav Maidl, p. 213-218
Jednoduchá knížka o lidové pohádce a těžká otázka, jestli a jak je lidová pohádka lidová
Pavel Šidák, p. 219-224
„Cítím čím dál tím víc krásu modernosti“
Roman Kanda, p. 225-229
Poznámka k recenzi Romana Kandy „Cítím čím dál tím víc krásu modernosti“
Josef Vojvodík, p. 230-236
Zpráva z konference Displacements: Women’s Transnational Trajectories & Artistic Experiences of Emancipation in Central Europe
Magdalena Eriksröd-Burger, p. 237-241
Překlad
Etika v literární vědě a pojem „zkušenost“. Několik poznámek ke studii Ryszarda Nycze
Lukáš Holeček, p. 245-255
Moderní literatura a zkušenost
Ryszard Nycz, p. 256-268

 

Úvod > Vydání > 2023 (20) 42